top of page

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások a számítógépes hálózatokon keresztül végzett gazdasági tevékenységek széles skáláját ölelik fel, amelynek kulcskérdése a távollévők között kötött szerződés.

A távoli eléréssel realizált kereskedelmi ügylet nemcsak nemzeti, hanem európai szinten is szigorúan szabályozott. A szerződéses jog tökéletes alkalmazása komplex látásmódot igényel, amely magában foglalja az adatvédelmi rendelkezések és az új technológiák, valamint a fogyasztói jogok alapos ismeretét egy interneten, vagy mobilon keresztül történő szolgáltatásnyújtás esetén.

A közvetítő szolgáltató felelőssége

A szolgáltatás szerződéses hátterének szabályozásán túlmenően a közvetítő szolgáltató felelősségének kérdései szintén nem elhanyagolhatóak. Európai szinten elvárt követelmény olyan gyors és megbízható eljárások kialakítása, amelyek megfelelő alapot teremtenek a jogellenes adatok eltávolítására és az azokhoz való hozzáférés megszüntetésre. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásában érintett valamennyi félnek érdekében áll a védelmet és az azonosítást szolgáló technikai rendszerek, valamint a digitális technológia által lehetővé tett ellenőrző eljárások elfogadása és alkalmazása.

Kereskedelmi tájékoztatás

A kereskedelmi tájékoztatás, amely az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezi, világosan azonosítható kell, hogy legyen, értve ez alatt a termékleírást, az árengedmények és bónuszok, vagy a promóciós játékokban való részvétel feltételeinek egyértelmű meghatározását.

A transzparencia tehát legalább annyira fontos, mint szabad választás elve, amelynek értelmében minden szolgáltatónak biztosítania kell az elektronikus levelezés útján kívánt és nem kívánt kereskedelmi tájékoztatás megválasztásának lehetőségét.

Szerződéskötés

Azt, hogy a szolgáltató milyen formában és keretek között biztosítja a szerződéskötést, sok tényező függvénye. Egy azonban biztos: a szolgáltató a szerződéskötéshez elvárt minimum információkat világosan, átfogóan és egyértelműen, a szolgáltatás igénybe vevője általi ajánlattételt megelőzően meg kell, hogy adja. Ide tartoznak a szerződéskötéshez szükséges különböző technikai lépések, a szerződő fél azonosításának kérdésköre, vagy a szolgáltatásra irányadó egységes szerződéses feltételrendszer elfogadásának módja.

KEYWORDS

E-kereskedelem // Általános szerződéses feltételek // Mobil applikáció // Webshop // Online marketing // Hírlevél // Digitális technológia // Reklám // Fogyasztói jogok

Elektronikus kereskedelmi szerződések

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Köszönjük, hogy feliratkozott hírlevelünkre

Üzenetét sikeresen elküldte, köszönjük! Hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!

bottom of page