Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások a számítógépes hálózatokon keresztül végzett gazdasági tevékenységek széles skáláját ölelik fel, amelynek kulcskérdése a távollévők között kötött szerződés.

A távoli eléréssel realizált kereskedelmi ügylet nemcsak nemzeti, hanem európai szinten is szigorúan szabályozott. A szerződéses jog tökéletes alkalmazása komplex látásmódot igényel, amely magában foglalja az adatvédelmi rendelkezések és az új technológiák, valamint a fogyasztói jogok alapos ismeretét egy interneten, vagy mobilon keresztül történő szolgáltatásnyújtás esetén.

A közvetítő szolgáltató felelőssége

A szolgáltatás szerződéses hátterének szabályozásán túlmenően a közvetítő szolgáltató felelősségének kérdései szintén nem elhanyagolhatóak. Európai szinten elvárt követelmény olyan gyors és megbízható eljárások kialakítása, amelyek megfelelő alapot teremtenek a jogellenes adatok eltávolítására és az azokhoz való hozzáférés megszüntetésre. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásában érintett valamennyi félnek érdekében áll a védelmet és az azonosítást szolgáló technikai rendszerek, valamint a digitális technológia által lehetővé tett ellenőrző eljárások elfogadása és alkalmazása.

Kereskedelmi tájékoztatás

A kereskedelmi tájékoztatás, amely az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezi, világosan azonosítható kell, hogy legyen, értve ez alatt a termékleírást, az árengedmények és bónuszok, vagy a promóciós játékokban való részvétel feltételeinek egyértelmű meghatározását.

A transzparencia tehát legalább annyira fontos, mint szabad választás elve, amelynek értelmében minden szolgáltatónak biztosítania kell az elektronikus levelezés útján kívánt és nem kívánt kereskedelmi tájékoztatás megválasztásának lehetőségét.

Szerződéskötés

Azt, hogy a szolgáltató milyen formában és keretek között biztosítja a szerződéskötést, sok tényező függvénye. Egy azonban biztos: a szolgáltató a szerződéskötéshez elvárt minimum információkat világosan, átfogóan és egyértelműen, a szolgáltatás igénybe vevője általi ajánlattételt megelőzően meg kell, hogy adja. Ide tartoznak a szerződéskötéshez szükséges különböző technikai lépések, a szerződő fél azonosításának kérdésköre, vagy a szolgáltatásra irányadó egységes szerződéses feltételrendszer elfogadásának módja.

KEYWORDS

E-kereskedelem // Általános szerződéses feltételek // Mobil applikáció // Webshop // Online marketing // Hírlevél // Digitális technológia // Reklám // Fogyasztói jogok

Elektronikus kereskedelmi szerződések

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

© Dr. Kustos Petra

2011.- All rights reserved.

Minden szerzői jog és más szellemi termékek jogai a weboldalon található szövegekhez, képekhez, hangokhoz, szoftverekhez vagy más anyagokhoz kapcsolódóan a Dr. Kustos Petra Ügyvédi Iroda tulajdonát képezi vagy az eredeti tulajdonos engedélyének része. Az engedély nélküli felhasználás tilos.

 

Adatkezelési nyilatkozatok 

Hírlevél esetében: Ön e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Kustos Petra Ügyvédi Iroda direkt marketing célból ajánlataival megkeresse. Hozzájárulásának visszavonását az info@kustoslawfirm.com email címen kérheti.

Online kapcsolatfelvétel esetében: Személyes adatait és üzenetét az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény és a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján és azzal összhangban kezeljük, azokat harmadik fél részére nem adjuk át. Adatainak törlését az info@kustoslawfirm.com email címen kérheti.

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now