top of page

Adatkezelés - Milyen a jó adatkezelési szabályzat?

Fókuszban a közérthetőség és a magánélet

 

A Nemzeti Adatvédelmi-, és Információszabadság Hatóság határozata értelmében nem elfogadható az a gyakorlat, ha az adatkezelő csupán szó szerint megismétli a jogszabályok szövegét.

 

Az adatkezelési tájékoztató lényege az, hogy az adatkezelő milyen módon tartja meg a jogszabályban foglalt követelményeket. A jogszabályi rendelkezések puszta átvétele által a szöveg nehézkessé válhat és nem informatív. A tájékoztató szövegezésénél – a jogszabály szövegét kiindulópontként használva – célszerű rövid, érthető, gyakran használt szavakkal körülírni az egyes adatkezelési körülményeket. A tájékoztatónak strukturáltnak, könnyen áttekinthetőnek, megfelelően tördeltnek kell lennie.

 

Az információt közvetlenül az érintetthez kell eljuttatni. Az nem elég, ha az információ „elérhető valahol.“

 

Az adatkezelés jogszerűsége tehát nem szűkíthető le pusztán arra, hogy az adatkezelő formálisan betartja-e az adatkezelésre vonatkozó törvényi szabályokat, illetve rendelkezik-e formális jogalappal a személyes adatok kezelésére, tekintve, hogy a törvényhozó ezen túl az adatkezelés egészének tisztességességét is beemelte a jogszerűség keretei közé.

 

Az adatkezelés tisztességes volta a törvényességnél tágabb követelmény, az érintett információs önrendelkezési jogának, és ezen keresztül magánszférájának, emberi méltóságának, magánéletének tiszteletben tartását jelenti: az érintett nem válhat kiszolgáltatottá az adatkezelővel, sem más személlyel szemben.

 

Az érintett mindvégig alanya marad a személyes adatok kezelésével járó folyamatnak, és nem válik, nem válhat annak puszta tárgyává.

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Köszönjük, hogy feliratkozott hírlevelünkre

bottom of page