top of page

Adatbázis építés - Jogszerűen milyen forrásból szerezhetek adatot?

Üzletszerzés céljára használható adatok elsősorban maguktól az

érintettektől szerezhetők be. Az üzletszerzési lista azoknak az adatait tartal-

mazhatja, akik arra feliratkoztak, és azért adták meg személyes adataikat,

hogy reklámüzeneteket kapjanak. Bevett szokás az is, ha a cégek

a járókelőket az utcán vagy bevásárlóközpontokban megállító szerződte-

tetett kérdezőbiztosok által összegyűjtött adatbázisból dolgoznak. Ez eset-

ben az adatkezelés akkor lesz jogszerű, ha az adatszolgáltatás önkéntes, a

kérdezőbiztos nem alkalmaz kényszert, és a járókelő pontosan tudja, hogy

adatai hova, és milyen célból kerülnek felhasználásra. A probléma abból

adódik, ha az ügyfelet egy olyan harmadik, ismeretlen cég keresi meg, amelyről az ügyfélnek bizonyíthatóan nem volt tudomása.

 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az e-mail, valamint az internet használatával kapcsolatos információk személyes adatnak minősülnek. Kivételt képeznek ez alól azok az e-mail címek, melyek nem köthetőek az érintetthez, hanem a vállalkozás általános ügyeinek intézésére szolgálnak, mint például az info@, vagy office@ kezdetű elérhetőségek.

 

Tárgy: elvárható magatartás

 

A kiküldött direkt marketing üzenet azonosítható módon kell, hogy tartalmazza a feladót, valamint az is szükséges, hogy a reklám tartalma már a levél megnyitása előtt azonosítható legyen.

 

A jogellenes adatkezelés következményei

 

Az adatvédelmi szabályok figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett jogsértés esetén a reklámozó, a szolgáltató és a közzétevő egyetemlegesen felel. Az adatvédelmi-, illetve a reklámtörvény megszegésének következményeként az alábbi hatóságok kopogtathatnak az ajtón: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Fogyasztóvédelmi Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a tiltott adatszerzést a Büntető Törvénykönyv három évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Köszönjük, hogy feliratkozott hírlevelünkre

bottom of page