top of page

Fedélzeti kamera - jogszerű vagy sem?

Egyre nagyobb divat a gépjárművekbe felszerelhető kamerák használata.

Magánszemélyek sokszor azért alkalmazzák, mert megörökíti a családi

utazások közös élményét, segít memorizálni az útvonalakat, valamint rögzíti

az esetleges káreseményeket, hogy igényérvényesítésnél felhasználható

legyen a felvétel.

 

Szabályozza-e valamilyen jogszabály a kamerák üzemeltetését?

 

A magyar jogrendszer nem tartalmaz kifejezetten erre a kérdéskörre vonatkozó

szabályozást, ám aki fedélzeti kamerát használ, az alábbi jogszabályokra kell tekintettel lennie.

A Polgári törvénykönyv kimondja, hogy egy adott személyről történő felvétel elkészítéséhez az adott személy hozzájárulása szükséges, amennyiben a személy azonosítható módon felismerhető.

 

Az információs önrendelkezési jog

 

A felvétel felhasználása kapcsán irányadóak még az Információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvény rendelkezései is, amelyek kimondják, hogy személyes adat csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály előírása alapján kezelhető, azaz minden olyan adat esetében, amely az érintettel kapcsolatba hozható, vagy amelyből az érintett vonatkozásában következtetés vonható le (pl. rendszám).

 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha

- az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges, és az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Köszönjük, hogy feliratkozott hírlevelünkre

bottom of page